Uitgelicht

 • Evenwicht en daadkracht
  Beeffective past ook in jouw organisatie!
 • Basis voor succes
  Kom erachter waarom Beeffective werkt!
 • Grenzenloos samenwerken
  Word een partner van Beeffective!

 
 

 
 

Waarom kiezen voor BEEFFECTIVE?

 
 
Uitdagingen

Moeilijk om te analyseren, lastig om vorm te geven en erg kostbaar om te implementeren; veelgehoorde termen wanneer het gaat om verandering in de organisatie.

Echter, een eerder mislukt verander-traject vormt pas echt een probleem wanneer de organisatie besluit om in het vervolg verandering te mijden. Want de organisatie mag dan wel niet veranderen, haar omgeving doet dat sowieso wel. Vaak zien we dat er een zekere bedrijfsblindheid ontstaat, die voortkomt uit de angst voor verandering, en welke een grote impact heeft op de toekomstbestendigheid van de organisatie.
Deze impact wordt alleen maar groter nu de levenscycli van organisaties alsmaar korter worden. Dit gebeurd terwijl management tegelijkertijd om moet gaan met dynamischere marktomstandigheden en klanten die kosten efficiënte producten en diensten verwachten met een hogere kwaliteit en betere service.

Om deze ontwikkelingen bij te benen is het van groot belang dat de organisatie haar volledige verander potentieel benut en verbeterd. Wanneer je dat niet doet, loop je het risico dat management besluiten neemt zonder daarin de organisatie die deze besluiten moet realiseren te betrekken, en dat daarmee de aansluiting bij de markt wordt verloren.
Wat doet Beeffective?

Beeffective analyseert het vermogen van de organisatie om de aansluiting bij haar omgeving (=markt) te hebben en te houden. Dit ijkpunt biedt zicht op hoe goed het organisatiemodel voldoet aan de behoeften van de organisatie en vormt een uitgangspunt om deze aansluiting te verbeteren.

Wanneer je namelijk weet of je huidige koers nog voldoet, of dat je behoefte hebt aan een wijziging van structuur of methode, dan wordt het mogelijk om deze kennis te benutten om je toegevoegde waarde te vergroten en te groeien. Zeker wanneer je vervolgens concrete handvaten hebt om je hele organisatie te betrekken in de gekozen koers.
Uitgangspunten

Waar richten die concrete handvaten zich dan op?

Datgene wat er in de lijn gebeurt is doorslaggevend voor het resultaat onder de streep. Daarom kijken wij verder dan sec het financiële plaatje, en richten we ons op de 5 factoren die daadwerkelijk het succes van de organisatie realiseren:
 • Duidelijke doelen
 • Samenwerking
 • Mensen
 • Structuren en middelen
 • (H)erkenning van prestaties

Door inzicht te bieden in de status van deze elementen in je organisatie, kan hier doelbewust aandacht aan worden gegeven. Immers alles wat je aandacht geeft kan gaan groeien!

Bovendien wordt dit inzicht niet alleen geboden aan het management maar aan alle mensen in de organisatie, waardoor je hen ook betrekt in het optimaliseren ervan.

Betaalbaar en schaalbaar


Beeffective is inzetbaar voor losse teams, organisaties van klein tot groot en kan als ondersteuning dienen voor de dienstverlening van adviesbureaus. De technische structuur maakt ongelimiteerde groei van het aantal gebruikers mogelijk.

Het tarief voor het gebruik van Beeffective bestaat uit een vast tarief voor de nulmeting, een vast tarief voor de 5 trainingen en een licentietarief per medewerker per jaar. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van flexibele accounts met een maandelijks licentietarief en additionele ondersteuning. Hier lees je wat je daarvoor krijgt, en hier lees je hoe we dat doen.

Neem contact op voor meer informatie.


 

Deel deze pagina

 
 
Control Panel beeffective